Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
Tác giả: QUẢN THỊ HƯỜNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 104tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: