Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT VĨNH THÀNH (VĨNH LỘC, THANH HÓA)
Tác giả: LÊ THỊ LUYÊN
Từ khóa/ Chủ đề: VĂN HÓA $ VĨNH THÀNH $ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 140 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 16/08/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: