Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NHỮNG CĂN CỨ KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015
Tác giả: Hàn Ngọc Quân
Từ khóa/ Chủ đề: KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
NĂM 2015
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: ĐTNCKH sinh viên
Nguồn gốc: Khoa: Lý luận chính trị - Luật
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Nguyệt
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 87 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: nhóm ngành khoa học: Khoa học xã hội
Người hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Nguyệt
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/08/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: