Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "Lịch sử văn hóa vùng đất Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
Tác giả: Nguyễn Xuấn Toán
Từ khóa/ Chủ đề: Lịch sử văn hóa; vùng đất Vĩnh Ninh;
Tóm tắt: CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG ĐẤT VĨNH NINH
CHƯƠNG 2. DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ CỦA VÙNG ĐẤT VĨNH NINH
CHƯƠNG 3. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÙNG ĐẤT VĨNH NINH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: Sâm
Năm xuất bản: 2015
Nguồn gốc: VN
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 28
Lượt tải về: 29 Bình chọn:
Lượt xem: 4
Ngày tạo: 10/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: