Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
Tác giả: Quỳnh
Từ khóa/ Chủ đề: nguồn nhân lực $ đào tạo
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 71tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kinh tế
Người hướng dẫn: TS Lê Thị Bình
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/06/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: