Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUAN SƠN (THANH HÓA) TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016
Tác giả: CAO VĂN VINH
Từ khóa/ Chủ đề: CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN QUAN SƠN THANH HÓA
NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS. TS Mai Văn Tùng
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 139
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: PGS. TS Mai Văn Tùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: