Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: TỐNG VĂN ĐỊNH
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 118
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Loan
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: