Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA "
Tác giả: NGUYỄN NGỌC VINH
Từ khóa/ Chủ đề: KẾ TOÁN THU, CHI
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 120
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: