Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA"
Tác giả: VŨ THÙY TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: "KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Đặng Lan Anh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 122
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: 122
Người hướng dẫn: TS. Đặng Lan Anh
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: