Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THU, CHI TẠI VĂN PHÕNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THANH HÓA"
Tác giả: NGUYỄN XUÂN LONG
Từ khóa/ Chủ đề: "CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THU, CHI TẠI VĂN PHÕNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THANH HÓA"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 99
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: