Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "GIẢI PHÁP THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA"
Tác giả: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: "GIẢI PHÁP THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 103
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Lan
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: