Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ PHÁ HOẠI CỦA TẤM BÊ TÔNG CỐT SỢI CHỊU TẢI VA ĐẬP"
Tác giả: ANONG SIBOUAPHENG
Từ khóa/ Chủ đề: "ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ PHÁ HOẠI CỦA TẤM BÊ TÔNG CỐT SỢI CHỊU TẢI VA ĐẬP"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Nguyên
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 62
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Nguyên
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: