Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SỢI POLYPROPYLENE TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG BỌT"
Tác giả: VŨ THANH TÙNG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SỢI POLYPROPYLENE TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG BỌT"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Mai Thị Hồng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 58
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Người hướng dẫn: TS. Mai Thị Hồng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 26/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: