Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM"
Tác giả: BÙI LƯƠNG VŨ NGỌC
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MẠNG NEURAL HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS , TS Phạm Thế Anh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 74
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Người hướng dẫn: PGS , TS Phạm Thế Anh
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 15/12/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: