Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"
Tác giả: ĐỖ QUỐC VƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS TS Phạm Thế Anh
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 62
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Người hướng dẫn: PGS TS Phạm Thế Anh
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/12/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: