Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LÂM SÀNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA"
Tác giả: LÊ HUY HOÀNG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LÂM SÀNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Cường
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 106
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thế Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/12/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: