Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
Tác giả: ĐẶNG MINH HÒA
Từ khóa/ Chủ đề: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN VÀ ỨNG DỤNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: "GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng "
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 28
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp
Người hướng dẫn: "GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng "
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 24/09/2021 Điểm bình chọn:
1.0
Chuyên đề: