Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN THỊ DUNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT
HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ
CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Dung
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 126
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Hồ Thị Dung
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/09/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: