Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC"
Tác giả: TRỊNH THỊ THANH NHÀN
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN
HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 120
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Hải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/09/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: