Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN QUANG MINH
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lương Đức Danh
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 103
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lương Đức Danh
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 2
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: