Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN
Tác giả: NGUYỄN NGỌC KIÊN
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Đào Thu Trà
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 93
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Đào Thu Trà
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: