Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NGOẠI CP909 VÀ CP709 NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN XÃ NGỌC LĨNH - HUYỆN TĨNH GIA - TỈNH THANH HÓA
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thảo
Từ khóa/ Chủ đề: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NGOẠI CP909
Người biên mục: Vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: 44 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Ngọc Hà
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 44 TR
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: chăn nuôi Thú y
Người hướng dẫn: ThS. Đỗ Ngọc Hà
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/01/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: