Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY TRÊN ĐÀN LỢN TẠI XÃ THIỆU CÔNG – THIỆU HOÁ – THANH HÓA VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
Tác giả: TRƯƠNG HỒNG HIỂN
Từ khóa/ Chủ đề: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY TRÊN ĐÀN LỢN
XÃ THIỆU CÔNG – THIỆU HOÁ – THANH HÓA VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
Người biên mục: VÂN
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: 47 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: BSTY Hoàng Văn Sơn
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 47 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y
Người hướng dẫn: BSTY Hoàng Văn Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 06/01/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: