Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN BÕ SỮA NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÕ SỮA SỐ 1 - THỊ TRẤN THỐNG NHẤT YÊN ĐỊNH, THANH HÓA
Tác giả: MAI THỊ TUYẾT
Từ khóa/ Chủ đề: NĂNG SUẤT SINH SẢN
ĐÀN BÕ SỮA
TRANG TRẠI BÕ SỮA SỐ 1
THỊ TRẤN THỐNG NHẤT YÊN ĐỊNH, THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hải
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 62TR
Nơi bảo vệ: KHOA NLNN
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hải
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: