Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN LAI F1(♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ F1 (♂DUROC x ♀YORKSHIRE) NUÔI THỊT TỪ CAI SỮA ĐẾN 90 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA, XÃ THIỆU PHÚ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ ĐỨC THẮNG
Từ khóa/ Chủ đề: KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG
LỢN LAI F1(♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ F1 (♂DUROC x ♀YORKSHIRE)
TRANG TRẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA
XÃ THIỆU PHÚ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: ThS. Khương Văn Nam
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 51TR
Nơi bảo vệ: KHOA NLNN
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
Người hướng dẫn: ThS. Khương Văn Nam
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: