Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HAI LOẠI THUỐC ENRO 5 VÀ BIO COLISTIN TRÊN LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI MAVIN FARM, TRIÊU DƯƠNG-TĨNH GIA- THANH HÓA
Tác giả: Nguyễn Thảo Linh
Từ khóa/ Chủ đề: HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY $ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ $ THUỐC ENRO 5 $ BIO COLISTIN $ LỢN CON $ TRANG TRẠI MAVIN FARM $ TĨNH GIA $ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Ths. Phan Thị Tươi
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 49TR
Nơi bảo vệ: KHOA NLNN
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
Người hướng dẫn: Ths. Phan Thị Tươi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: