Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP Ở LỢN TỪ CAI SỮA ĐẾN 90 NGÀY TUỔI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI LỢN HOẰNG QUỲ - CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG BẮC TRUNG BỘ
Tác giả: TRỊNH VĂN TRAI
Từ khóa/ Chủ đề: BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP $ LỢN $ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ $ LỢN GIỐNG $ BẮC TRUNG BỘ
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Mai Danh Luân
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 54TR
Nơi bảo vệ: KHOA NLNN
Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y
Người hướng dẫn: TS. Mai Danh Luân
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: