Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: DẠY HỌC CHƯƠNG “GIỚI HẠN” (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – NÂNG CAO) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA TRANG BỊ MỘT SỐ THỦ PHÁP HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: VŨ THỊ TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: DẠY HỌC CHƯƠNG “GIỚI HẠN”
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
THỦ PHÁP HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
(ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 – NÂNG CAO)
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tóm tắt: Một số thủ pháp hoạt động nhận thức Toán học cụ thể
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 125 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 125 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: