Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT
Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐĂNG ANH
Từ khóa/ Chủ đề: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP
DẠY HỌC CẤP SỐ NHÂN TOÁN 11 THPT
Tóm tắt: Dạy học tích hợp
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC CẤP SỐ NHÂN TOÁN HỌC 11
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 66 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 66 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: