Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
Tác giả: LÊ THỊ THU
Từ khóa/ Chủ đề: KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC
HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
Tóm tắt: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT
MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 81 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 81 TR
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: