Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ NẤM LỖ (Hexagonia tenuis)
Tác giả: DƯƠNG ĐÌNH LUYẾN
Từ khóa/ Chủ đề: PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH
CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
NẤM LỖ (Hexagonia tenuis)
Người biên mục: VÂN
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: 67 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: GS. TS TRẦN ĐÌNH THẮNG
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 67 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Người hướng dẫn: GS. TS TRẦN ĐÌNH THẮNG
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: