Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ CÓ HƯỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN
DẠY HỌC KHÁM PHÁ
HƯỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤ ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC KHÁM PHÁ HƯỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC GIỚI HẠN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ CÓ HƯỚNG DẪN TRONG DẠY HỌC GIỚI HẠN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 90 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 90 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: