Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11
Tác giả: LÊ THỊ ANH
Từ khóa/ Chủ đề: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11
Tóm tắt: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
CÁC BIỆN PHÁP SƢ PHẠM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT LỚP 11
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP – XÁC SUẤT
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: VÂN
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 87 TR
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 87 TR
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/11/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: