Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON
Tác giả: LÊ HOÀNG ANH
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC
TRẺ MẦM NON
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Th.S Doãn Đăng Thanh
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 64tr
Nơi bảo vệ: Khoa GDMN
Chuyên ngành: giáo dục mầm non
Người hướng dẫn: Th.S Doãn Đăng Thanh
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.