Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: CÂU HỎI TRONG TIỂU THUYẾT “SỐNG MÒN” CỦA NAM CAO
Tác giả: NGUYỄN THỊ SINH
Từ khóa/ Chủ đề: CÂU HỎI
TIỂU THUYẾT “SỐNG MÒN” CỦA NAM CAO
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Bình
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 97tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: SƯ PHẠM NGỮ VĂN
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Bình
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 30/08/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: