Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực
Tác giả: Đào Thu Hương
Từ khóa/ Chủ đề: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
tính giá thành sản phẩm
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực
Tóm tắt: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HỢP LỰC
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: Vân
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 105 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 105 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: