Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành
Tác giả: NGUYỄN THỊ DUYÊN
Từ khóa/ Chủ đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành
Tóm tắt: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ 4 SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 4
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH. 18
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH 41
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: Vân
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 67 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 67 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 29/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: