Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH - THEO CHỦ ĐỀ “ THẾ GIỚI THỰC VẬT” CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NHƯ THANH
Tác giả: ĐỖ THỊ TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT
CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NHƯ THANH
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 91 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: GDMN
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: