Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH - THEO CHỦ ĐỀ “ THẾ GIỚI THỰC VẬT” CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NHƯ THANH
Tác giả: ĐỖ THỊ TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT
CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
Tóm tắt: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ “THẾ GIỚI THỰC VẬT” Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NHƯ THANH
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5-6 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ “THẾ GIỚI THỰC VẬT” Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Năm xuất bản: 2019
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 91 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: