Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: DIỄN XƯỚNG ĐỒNG DAO VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ, THỂ LỰC CHO TRẺ MẦM NON
Tác giả: LÊ THỊ MỸ LINH
Từ khóa/ Chủ đề: DIỄN XƯỚNG ĐỒNG DAO
GIÁO DỤC NGÔN NGỮ
THỂ LỰC CHO TRẺ MẦM NON
Người biên mục: vân
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 75 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: GDMN
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: