Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: DIỄN XƯỚNG ĐỒNG DAO VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ, THỂ LỰC CHO TRẺ MẦM NON
Tác giả: LÊ THỊ MỸ LINH
Từ khóa/ Chủ đề: DIỄN XƯỚNG ĐỒNG DAO
GIÁO DỤC NGÔN NGỮ, THỂ LỰC CHO TRẺ MẦM NON
Tóm tắt: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐỒNG DAO VÀ TRÒ CHƠI TRẺ EM
TRÒ CHƠI TỪ ĐỒNG DAO VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO TRẺ
Nhà xuất bản: ĐHHĐ
Người biên mục: vân
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 75 tr
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 75 tr
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: