Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Lam Sơn
Tác giả: Phạm Thị Đào
Từ khóa/ Chủ đề: Thực trạng, giải pháp ,hoàn thiện
kế toán tiền lương
khoản trích theo lương
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Lam Sơn
Người biên mục: Thành
Loại tài liệu: KL
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thu Hường
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 82tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thu Hường
Lượt tải về: 16 Bình chọn:
Lượt xem: 7
Ngày tạo: 09/05/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: