Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ
Tác giả: LÊ THỊ HƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
VỐN ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI
ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Việt Hương
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 105tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Việt Hương
Lượt tải về: 18 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 20/08/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: