Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ HUY ANH
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG $ NGÂN HÀNG NN-PTNT $ CHI NHÁNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Tiến
Năm bảo vệ: 2017
Số trang: 103tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Tiến
Lượt tải về: 12 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 20/08/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: