Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả:
TRỊNH HỒNG TRƯỜNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
GIẢI PHÁP TIÊU THỤ
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. GIẢI PHÁP TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TRÀ RAU MÁ QUA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ