Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
"NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"
Tác giả:
ĐOÀN TRUNG TÙNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
"NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA"
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. "NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHỮ KÝ GỘP VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM SỮA" 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ