Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
"NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"
Tác giả:
ĐỖ QUỐC VƯƠNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
"NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ"
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. "NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ẢNH SỐ" 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ