Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN
Tác giả:
LÊ NHÂN ĐỒNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ