Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CHAMPASACK, NƯỚC CHDCND LÀO
Tác giả:
VONGKHOUD XANAMONTY
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CHAMPASACK, NƯỚC CHDCND LÀO 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ