Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HỦA PHĂN , NƯỚC CHDCND LÀO
Tác giả:
BUT XIONG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG LÀO 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ