Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TẠI SỞ TÀI CHÍNH HỦA PHĂN
Tác giả:
AM BOUNMANY
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TẠI SỞ TÀI CHÍNH HỦA PHĂN 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ