Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Tác giả:
TRỊNH THỊ HẰNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ